Home APBD Kota Batam 2018 Diproyeksi Naik ke Angka Rp 2,6 T Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

fapjunk